Một quyển giáo trình tiếng anh y khoa hay được Trang sưu tầm được và chia sẻ lại mọi người. Sách được dịch thuật từ quyển “English in Medicine” rất hay.

Sách được GS. BS. Trần Phương Hạnh phiên ngữ. Là các tình huống, ngữ cảnh giao tiếp trong thăm khám bệnh. Những đoạn đối thoại, mẫu câu trao đổi giữa bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân.

Mọi người có thể tải và xem tham khảo nội dung tài liệu này sau đây.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY