+ Là một bác sĩ, sinh viên y khoa chắc hẳng bạ đã nghe đến tiếng Anh chuyên nghành, nó là một hành trang quan trọng trong quá trình trau dồi kiến thức y học bằng những sách y khoa, tài liệu ngoại văn.

+ Sách sẽ dạy bạn những thành phần từ, cách kết hợp từ thành những từ chuyên nghành hoàn chỉnh và bạn sẽ cảm thấy thú vị.

+ Sẽ là cuốn sách gối đầu giường cho các sinh viên y khoa và bác sĩ y khoa sau này.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY