+ Cuốn Atlas này không thể sánh bằng atlas giải phẫu kinh điển và atlas giải phẫu chuyên sâu của Netter, tuy nhiên nội dung có những liên hệ đến lâm sàng thích hợp cho sinh viên mới tiếp xúc lâm sàng ngoại khoa.

+ Hy vọng cuốn sách sẽ nhận được sự đón nhận rộng rãi của các bạn !!!

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY