+ Đây là quyển sách được viết và biên soạn theo chương trình đã thống nhất của 8 trường Đại học Y trong cả nước.

+ Các bài giảng được viết bao gồm những nội dung cần thiết để giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 và năm thứ 6 cũng như các bạn đọc khác cần tham khảo.

+ Bằng những kiến thức cơ bản cũng như kinh nghiệm, các tác giả đã cố gắng trình bày đầy đủ và cập nhật về một số bệnh lý thường gặp trong ngoại khoa.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY