+ Là quyển sách tốt nhất để bạn bắt đầu tập đọc sách tiếng anh chuyên ngành Y khoa.

+ Sách cung cấp cho các bạn những kiến thức gọi là “cơ bản” nhất về thuật ngữ y khoa cho đến các kiến thức tổng quát về giải phẫu, sinh lý, giải phẫu bệnh học, triệu chứng và cả bệnh học lẫn điều trị.

+ Lúc bắt đầu đọc bạn sẽ có cảm giác ” chán” nhưng khi đi vào sâu bạn sẽ cảm nhận được cái hay của quyển sách và đây là quyển sách được dùng giảng dạy cho các bạn sinh viên y khoa lúc bắt đầu học Y tại Mỹ , Canada.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY