1. Nguyên nhân trước thận:
  • Giảm thể tích
  • Giảm thể tích tuần hoàn hữu hiệu: Trong suy tim sung huyết và suy gan.
  • Giảm khả năng tự điều hòa của thận: Dùng NSAIDs, ACE-I, Cyclosporine.

2. Nguyên nhân tại thận:

  • Cầu thận: Viêm thận cầu thận cấp tính
  • Ống thận và mô kẽ có 3 nguyên nhân gồm: Thiếu máu, Sepsis/Infection và Nhiễm độc thận. Trong nhiễm độc thận có nguyên nhân nội sinh và ngoại sinh. Ngoại sinh là do thuốc cản quang có chứa iod, aminoglycosides, cisplatin, amphotericin B, PPIs, NSAIDs. Nội sinh là do tán huyết (hemolysis), tiêu cơ vân (rhabdomyolysis), u tủy xương (myeloma) và các dạng tinh thể bên trong lòng ống.
  • Mạch máu: Viêm mạch (vasculitis), Tăng huyết áp ác tính, TTP-HUS

3. Nguyên nhân sau thận:

  • Tắc đường ra của bàng quang
  • Tắc chậu thận-niệu quản 2 bên (hoặc tắc 1 bên thận ở người còn chức năng của 1 thận)

(Dịch từ “Harrison’s Principles of Internal Medicine 20th Edition”)