+ Tiếp tục là bộ câu hỏi trắc nghiệm của Đại Học Y Dược TPHCM, bộ câu hỏi trắc nghiệm này bao gồm phần Nội khoa và phần Ngoại khoa cơ sở. Một bộ câu hỏi trắc nghiệm có nhiều đáp án được đưa ra.

+ Gần 250 câu trắc nghiệm với các đáp án đầy đủ. Phần Nội cơ sở có 16 bài. Phần Ngoại cơ sở có 12 bài. Giúp các bạn sinh viên ôn luyện trước kì thi một cách hiệu quả. Rèn luyện khả năng tư duy và vận dụng kiến thức để nhớ thật lâu.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY