Sổ tay luyện dịch tài liệu y khoa. Một nguồn tư liệu học thuật ngữ y khoa tốt cho mọi người. Trang xin chia sẻ tới các bạn.

Tài liệu gồm 4 phần lần lượt trình bày các kiến thức từ vụng y khoa từ căn bản. Bắt đầu cách cấu tạo từ, cấu trúc từ chỉ bệnh tật, chức năng cơ thể. Trau dồi kĩ năng nghe và đọc hiểu.

Sách cũng đưa 14 bài đọc luyện tập dành cho các bạn. Mọi người có thể xem và tải tham khảo nội dung tài liệu sau đây.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY