Hỏi Bệnh Bằng Tiếng Việt – Pháp – Anh. Trang xin chia sẻ tới mọi người tại liệu tiếng anh y khoa mới được sưu tầm.

Tài liệu đề cập những mẫu câu, những tình huống trao đổi, giao tiếp y khoa thông dụng nhất với ba thứ tiếng: Việt – Pháp – Anh. Giúp các y bác sĩ có thể tiếp cận, trò chuyện giao tiếp với bệnh nhân cũng như các đồng nghiệp.

Ngoài ra, để có thể tiếp cận tốt hơn với anh văn chuyên ngành, Trang cũng xin giới thiệu lại quyển [Sách Dịch] Thuật Ngữ Y Khoa Căn Bản 2018 – Tiếng Anh Y Khoa cũng rất giá trị đã được chia sẻ trước đây.

Mọi người có thể tải và xem tham khảo Hỏi Bệnh Bằng Tiếng Việt – Pháp – Anh ngay sau đây.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY