Để đáp ứng và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ và sinh viên y khoa trong điều kiện chúng ta còn thiếu tài liệu tham khảo, phục vụ cho nghiên cứu, đào tạo và học tập. Chúng tôi biên dịch cuốn “Surgery: PreTest® Self-Assessment and Review” Tác giả PETER L.GELLER, NXB Mc-GrawHill gồm 13 chương. Mỗi chương gồm 2 phần : câu hỏi và đáp án chi tiết về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực ngoại khoa. Giới thiệu cuốn sách biên dịch này với bạn đọc hy vọng sẽ giúp các bạn trên con đường nghiên cứu và học tập ,điều trị phục vụ bệnh nhân được tốt hơn. PGS.TS Trần Đức Quý Trưởng khoa đào tạo SĐH trường ĐH Y DƯỢC Thái Nguyên.Cuốn sách gồm 500 câu hỏi và đáp án theo đề thi USMLE.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY