Một tài liệu sáng tạo, kết hợp giữa các khoa học cơ bản với các nguyên tắc cơ bản của y học lâm sàng

Một phần của series Human Organ Systems, Respiratory: An Integrated Approach to Disease là một “cây cầu” nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành của y học. Cuốn sách minh họa đẹp mắt này hoàn toàn phù hợp các yếu tố cốt lõi của sinh học tế bào, giải phẫu, sinh lý học, dược học và bệnh lý với y học lâm sàng. Đó là các bạn đồng hành hoàn hảo cho sinh viên y khoa chuyển tiếp sang năm lâm sàng của họ, cũng như các bác sĩ cần một cập nhật về y học cơ sở tiềm ẩn trong công việc lâm sàng hằng ngày của họ

+ Các bạnh tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY