Medical Language for Modern Health Care phiên bản 4th, sử dụng phương pháp học tập theo từng ngữ cảnh để giới thiệu thuật ngữ y khoa.
Từng chương chia ra các phần từ giải phẫu, sinh lý, sinh lý bệnh, cũng như triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán. Bên cạnh đó, hình ảnh, bảng biểu màu được thêm vào rất nhiều cho mỗi chương nhằm giúp cho việc tiếp thu dễ dàng hơn.
Phiên bản hiện tại có các chương mới được thêm vào bao gồm Lão khoa, Ung thư, X quang và Dược lý. Với các nghiên cứu và tài liệu về trường hợp bệnh nhân, sinh viên được giới thiệu với nhiều vai trò khác nhau trong môi trường chăm sóc sức khỏe, minh họa ứng dụng thực tế của thuật ngữ y khoa.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY