Hôm nay Trang xin giới thiệu và chia sẻ tới mọi người tài liệu y học về triệu chứng. Từ điển triệu chứng học và chẩn đoán y khoa.

Trình bày các thuật ngữ y khoa tiếng anh, giải thích các triệu chứng học đó. Nhờ vậy giúp người đọc hình dung rõ nét triệu chứng học.

Giúp hiểu đúng triệu chứng, biểu hiện qua lâm sàng. Mọi người có thể xem tham khảo rõ hơn ngay sau đây.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY