SỔ TAY NỘI KHOA HARRISON

– Là bản dịch của cuốn ” Harrison Manual of Medicine”

– Cuốn sách có uy tín nhất về y học nội khoa và được mô tả là ” cuốn sách được công nhận rộng rãi nhất về y học” sử dụng bởi bác sĩ nội khoa cũng như sinh viên y khoa

– Nội dung gồm 18 chương✔️

Chương 1: Chăm sóc bệnh nhân nội trú✔️

Chương 2: Cấp cứu✔️

Chương 3: Các triệu chứng thường gặp

………

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY