+ Là cuốn sách gối đầu không thể thay thế ở bộ môn sinh lí dành cho sinh viên.

+ Là cuốn sách ngoại văn nổi tiếng trong giới sinh lí y khoa.

+ Trình bày theo từng chương, phù hợp để tìm kiếm và dễ tra cứu.

+ Các bạn tải sách ở đây nhé: TẢI NGAY