+ Sau hơn 35 năm, Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases nay đã được cập nhật phiên bản thứ 9, tiếp tục là lựa chọn tham khảo hàng đầu toàn diện nhất cung cấp hướng dẫn quốc tế về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý truyền nhiễm thử thách nhất.

+ Các tiến sĩ John Bennett và Raphael Dolin cùng với đội ngũ biên tập viên mới, trong đó nổi bật là tiến sĩ Martin Blaser mang đến những cập nhật để giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo mang đến những kiến thức khoa học và lâm sàng mới nhất ngay trong tay bạn. Với các chương mới, mở rộng và bao quát, tăng cường tính toàn cầu, và nhiều người đóng góp mới, Mandell, Douglas và Bennett Các nguyên tắc và Thực hành bệnh truyền nhiễm, 8e sẽ giúp bạn nhận diện và điều trị bất cứ bệnh lý truyền nhiễm nào có thể gặp.

+ Tìm câu trả lời cho các câu hỏi về dịch tễ học, bệnh nguyên, bệnh học, vi sinh vật học, miễn dịch học, và điều trị các tác nhân truyền nhiễm toàn diện hơn bất cứ cuốn sách tham khảo nào khác cùng chủ đề này.

+ Các kịch bản lâm sàng kinh nghiệm với sự minh họa của hơn 1500 hình ảnh đầy màu sắc tuyệt đẹp để tăng cường tính trực quan cho hướng dẫn.

+ Đây là cuốn sách tham khảo toàn diện hàng đầu thế giới dành cho các bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm. 

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY