+ Là cuốn sách nổi tiếng trong mô tả quá trình phát triển của phôi thai.

+ Được tác giả T.W.SADLER có nhiều năm kinh nghiệm biên soạn.

+ Gồm nhiều hình ảnh minh họa vô cùng rõ ràng.

+ Sẽ là một đầu sách hay cho sinh viên đang nghiên cứu lĩnh vực này.

+ Các bạn tải sách ở đây nhé: TẢI NGAY