+ Nhắc lại sinh lí máu: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương và cơ quan tạo máu

+ Các rối loạn tế bào máu: rối loạn tạo hồng cầu, rối loạn về bạch cầu, rối loạn về tiểu cầu và quá trình đông máu

+ Một số xét nghiệm huyết học ứng dụng trên lâm sàng: xét nghiệm công thức máu ngoại vi, tủy đồ, hematocrit, tốc độ lắng máu và các xét nghiệm đông máu.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây: TẢI NGAY