+ Trình bày sơ lược giải phẫu, chức năng cơ quan hô hấp

+ Nêu được các triệu chứng cơ năng bệnh đường hô hấp

+ Nêu được các mô tả triệu chứng thực thể khi khám

+ Nêu được 4 loại bệnh lí hô hấp hay gặp và các thuốc liên quan

LINK TẢI: TẢI NGAY