Tài liệu trình bày về:

+ Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường

+ Tiêu chuẩn chẩn đoán và sự khác nhau giữa đái tháo đường type 1 và type 2

+ Các biến chứng của đái tháo đường

+ Phương pháp điều trị đái tháo đường

Link tải tài liệu: TẢI NGAY