Trong cuốn sách này này, bạn sẽ tìm thấy các sự kiện và chiến lược cần thiết để vượt qua Kỳ thi Chứng chỉ Nội khoa và Chứng chỉ Bảo trì. Có hiệu quả đối với cả chứng nhận và chứng nhận lại. giữ tài nguyên không thể thiếu này bên cạnh bạn khi bạn đến gần kỳ thi của mình. Cuốn sách này được biết đến với các tính năng phổ biến như: – Ví dụ về các câu trả lời sai được ngụy trang thành các lựa chọn đúng – Tự kiểm tra lịch sử trường hợp viết tắt – Các bảng nghiên cứu tóm tắt các khái niệm quan trọng

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD