+ Vô song trong danh tiếng, nội dung và tính hữu dụng,Textbook of Pediatric Rheumatology 7e, là một tham khảo cần có cho bất cứ bác sĩ chăm sóc cho trẻ em bị bệnh khớp.

+ Tiến sĩ Ross E. Petty, Ronald M. Looser, Carol B. Lindsley, và Lucy Wedderburn, cùng với các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực này, cung cấp một quan điểm toàn cầu cập nhật trên mọi khía cạnh của bệnh lý khớp ở trẻ em, phản ánh những thay đổi trong chẩn đoán, giám sát và tiến bộ gần đây trong quản lý.
Phiên bản thứ 7 mang đến cho bạn các quan điểm chẩn đoán và cách tiếp cận điều trị mới nhất, toàn cầu hóa của khớp học nhi khoa, và các chủ đề nóng hiện nay trong lĩnh vực này – tất cả được tăng cường bởi một thiết kế đầy màu sắc tạo điều kiện cho một sự hiểu biết thấu đáo về khoa học nền tảng cho bệnh khớp.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY