– Avery’s Diseases of the Newborn là một tài liệu tham khảo thực hành lâm sàng để chẩn đoán và quản lý tất cả các bệnh quan trọng ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh.

– Chăm sóc trẻ sơ sinh có hiệu quả, tập trung vào chẩn đoán và quản lý, bao gồm sinh lý học phát triển phù hợp và sinh bệnh học của các vấn đề trẻ sơ sinh.

– Đáp ứng mọi thách thức bạn phải đối mặt trong sơ sinh với hướng dẫn có thẩm quyền của Avery.

– Điều hướng một cách nhanh chóng và dễ dàng với tham khảo chéo các phần liên quan.
– Bao quát các chủ đề nóng bao gồm MRSA, đau ở trẻ sơ sinh, các can thiệp tim mạch của thai nhi, chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, và phát triển microbiome đường ruột.

– Khai thác vào các quan điểm mới của biên tập viên mới, cung cấp thông tin cập nhật rộng rãi về tất cả mọi lĩnh vực, đặc biệt là rối loạn di truyền và hô hấp.

– Áp dụng các phát hiện mới nhất về dinh dưỡng với các thảo luận kỹ lưỡng và toàn diện hơn về thông tin có giá trị này trong phần dinh dưỡng .

– Nắm vững các nguyên tắc cơ bản của Thực hành chăm sóc sơ sinh thông qua việc phân tích sâu hơn về sinh học phát triển và sinh bệnh học.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY