Tư vấn Y khoa Cấp cứu Nhi khoa trong 5 phút của Fleisher và Ludwig cung cấp thông tin toàn diện, thiết thực về hơn 800 vấn đề cấp cứu nhi khoa ở định dạng đề cương “5 phút” dài hai trang truy cập nhanh để khoa cấp cứu dễ dàng sử dụng. Cuốn sách tập trung đặc biệt vào thuốc cấp cứu nhi khoa và hoàn toàn khác biệt với Tư vấn cấp cứu trong 5 phút của Rosen và Barkin, tập trung vào quản lý người lớn, với khoa nhì là “thứ hai” ở xa. Cuốn sách này cũng khác với cuốn Tư vấn Nhi khoa 5 phút, đề cập đến các vấn đề chăm sóc ban đầu nhưng không giải quyết thỏa đáng các mối quan tâm và cách xử trí trong trường hợp khẩn cấp. Phạm vi bảo hiểm bao gồm biểu hiện lâm sàng, tiền nhập viện, chắn đoán, điều trị, bố trí, mã hóa ICD-10 và những cạm bẫy. Các khuyến nghị điều trị phù hợp với các khuyến nghị đã được công nhận, các nguồn có thẩm quyền bao gồm Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Đại học Cấp cứu Hoa Kỳ. Cuốn sách bao gồm các trường hợp khẩn cấp về y tế, phẫu thuật và môi trường/ngô độc ở trẻ em, đồng thời chứa thông tin tham khảo như dấu hiệu sinh tồn, kích cỡ thiết bị hồi sức và liều lượng thuốc cũng như hướng dẫn về các quy trình EM phổ biến ở trẻ em. “tóm tắt” có thể thuộc về một phiên bản khác của tiêu đề này. 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD