+ How the Immune System Works giúp cho hàng ngàn sinh viên hiểu được các kiến thức khổng lồ về miễn dịch trong sách giáo khoa hay các giáo trình.

+ Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Sompayrac bằng ngôn ngữ đơn giản đã giải thích thuật ngữ chi tiết để tiết lộ bản chất của chủ đề phức tạp này: làm thế nào hệ thống miễn dịch khớp với nhau, cách nó bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật và, có lẽ quan trọng nhất là tại sao nó hoạt động?

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY