Miễn Dịch Học ĐH Y Hà Nội. Trang vừa sưu tầm được nên xin giới thiệu lại với mọi người. Giáo trình bao gồm khoảng 350 trang, chia thành hơn 20 chương khác nhau. Đề cập những kiến thức cơ bản đào tào miễn dịch cho sinh viên y khoa. Các bạn tải sách bên dưới nhé !!!!

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY