Phối hợp thuốc trong điều
trị bệnh Tăng huyết áp

PGS.TS.Phạm Nguyễn Vinh
Bệnh viện Tim Tâm Đức
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Viện Tim Tp.Hồ Chí Minh

Tăng huyết áp: bệnh đa cơ chế,

phối hợp thuốc là thiết yếu

TẠI ĐÂY