Dùng thuốc chống đông thế nào khiđột quỵ cấp

TS. Mai Duy Tôn

Khoa Cấp cứu Bv Bạch Mai

Nội dung

• Các thuốc chống đông trong điều trị đột quỵ não cấp
• Các chỉ định dùng thuốc chống đông trong đột quỵ não cấp
• Xử trí các trường hợp đặc biệt

TẢI TẠI ĐÂY