Slide từ hội nghị tim mạch toàn quốc, bao gồm cách tiếp cận và xử trí suy tim, phù phổi cấp. Cập nhật guidelines mới.
Tải TẠI ĐÂY