• Các vị trí giải phẫu:

Thận

Niệu quản

Bàng quang

Cơ thắt bàng quang

Niệu đạo

  • Các nguyên nhân gây tắc:

+ Tại thận và niệu quản

Sỏi

Máu đông

Chèn ép từ bên ngoài

Khối u

Xơ hóa sau phúc mạc

+ Tại bàng quang và niệu đạo

Phì đại tuyến tiền liệt

Máu đông

Ung thư

Chít hẹp

Tắc ống thông Foley

(Dịch theo “Harrison’s Principes of Internal Medicines 20th Edition”)