Tương tác giữa các quá trình tại mao mạch và ống thận đóng góp vào bệnh sinh của tổn thương thận cấp do thiếu máu:

+ Mao mạch tại cầu thận và tủy thận:

Tăng sự co mạch trong đáp ứng với: endothelin, adenosine, angiotensin II, thromboxane A2, leukotriens, hoạt động của thần kinh giao cảm.

Giảm sự giãn mạch trong đáp ứng với: nitric oxide, PGE2, acetylcholine, bradykinin.

Tăng phá hủy cấu trúc các tế bào cơ trơn mạch máu và tế bào nội mô.

Tăng kết dính bạch cầu và tế bào nội mô, tắc mạch, hoạt hóa bạch cầu và viêm.

+ Ống thận:

Sự phá vỡ của khung xương tế bào

Mất tính phân cực của tế bào

Sự chết theo chương trình của tế bào (apoptosis) và hoại tử

Sự tróc đi của các tế bào sống và các tế bào hoại tử

Tắc ống thận

Rò rỉ dịch lọc