THÔNG TIN SÁCH:

Tác giả: GS. TS. Lê Ngọc Trọng

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: THUỐC & DƯỢC HỌC

Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định là cuốn sách giúp bác sĩ thực hành kê đơn tốt, dược sĩ thực hành dược tốt và điều dưỡng thực hành dùng thuốc đúng cách. Theo dõi phát hiện biểu hiện bất thường của người bệnh khi dùng thuốc. Đặc biệt trong những trường hợp bắt buộc cần kết hợp thuốc cho người bệnh thì bác sĩ có thể tiên đoán và chuẩn bị xử trí khi có tương tác bất lợi xảy ra. Khi nghiên cứu về Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng có thể đánh giá được nguy cơ đối với người bệnh ở từng trường hợp cụ thể, nhằm thực hiện sử dụng thuốc hợp lý, an toàn cho người bệnh.

Vì khuôn khổ của cuốn sách (về thời điểm và tài liệu tham khảo khi biên soạn có hạn) nên những thuốc không có trong sách hoặc phần mềm này không có nghĩa là không có chú ý khi chỉ định và không có tương tác thuốc. Tương tác thuốc trong cuốn sách này chỉ đề cập đến tương tác thuốc – thuốc, không để cập đến tương tác thuốc – thức ăn hoặc các loại tương tác khác.

Tương tác thuốc và chú ý khi chi định là cuốn sách để tra cứu nhanh, thuận lợi trong thực hành. Đồng thời là cơ sở dữ liệu cho phầm mềm kèm theo. Do đó về cấu trúc cuón sách có một số đặc điểm khác so với một cuốn sách thông thường (mỗi tương tác thuốc được trình bày hai lần, mỗi lần ở một họ tương tác với nhau).

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY