Atlas Thực Tập Giải Phẫu Bệnh 2020 – ĐHYK PNT. Trang xin chia sẻ tới mọi người tài liệu vừa được sưu tầm. Bộ atlas hình ảnh giải phẫu bệnh mới 2020 của trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Trình bày các tiêu bản của giải phẫu bệnh, giúp các bạn sinh viên y khoa thấy được, nhận biết được các cấu trúc cơ bản, phân biệt được các tiêu bản bệnh lý.

Ngoài ra, để sử dụng tập atlas này hiệu quả, Trang cũng xin chia sẻ thêm mọi người tài liệu Bài Giảng Lý Thuyết Giải Phẫu Bệnh 2020 – ĐHYK PNT đi kèm. Mọi người có thể tải và xem tham khảo bộ Atlas Thực Tập Giải Phẫu Bệnh 2020 – ĐHYK PNT ngay sau đây.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY