Tài liệu BS Tạ Thị Thanh Thủy 

Siêu âm đánh giá tình trạng sức khỏe thai nhi – Thai lưu 

• Siêu âm đa thai 

Siêu âm thai lớn hơn tuổi thai 

• Siêu âm thai nhỏ hơn tuổi thai 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD