Đây là ấn bản thứ hai của một tập bản đồ tham khảo khá toàn diện về huyết học lâm sàng. Mục đích là để trình bày các rối loạn huyết học với sự nhấn mạnh vào hình ảnh và cách trình bày hấp dẫn trực quan. . tập bản đồ sẽ thu hút bất kỳ ai quan tâm đến huyết học lâm sàng, từ sinh viên y khoa đến bác sĩ nội trú, với sự hấp dẫn đặc biệt đối với nghiên cứu sinh huyết học lâm sàng, người tham gia hoặc học viên, và nội trú y học trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu sinh và người tham gia khoa huyết học, giám đốc phòng thí nghiệm huyết học và sinh viên hoặc học viên khoa học phòng thí nghiệm lâm sàng. Biên tập viên và tác giả được quốc tế công nhận về chuyên môn của họ.” 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD