Thực Tập Hoá Sinh Học. Trang hôm nay xin chia sẻ lại mọi người bản mềm tài liệu vừa mới sưu tầm thấy. Thực Tập Hoá Sinh Học bao gôm khoảng gần 140 trang. Nội dung ngắn gọn, trình bày những vấn đề thiết yếu của bộ môn hoá sinh dành cho việc thực hành. Ngoài ra, Trang cũng từng chia sẻ quyển Hoá Sinh Lâm Sàng – ĐH Y Hà Nội mà các bạn cũng có thể xem qua. Mọi người có thể tải và tham khảo tài liệu này ngay sau đây.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY