+ Được sắp xếp theo các triệu chứng cơ năng phổ biến, cuốn sổ tay lâm sàng súc tích và toàn diện này là tham khảo lý tưởng dành cho các bạn sinh viên Y khoa và các bác sĩ Nội trú.

+ Sách bao quát việc chẩn đoán và quản lý hơn 80 vấn đề phổ biến ở trẻ em, tập trung vào các triệu chứng, chẩn đoán phân biệt, đánh giá xét nghiệm, và các tùy chọn điều trị đa dạng cho từng vấn đề.

+ Các phản hồi từ độc giả và các chuyên gia đánh giá cuốn sách là dễ đọc và dễ sử dụng.

+ Sách tuy rất ngắn gọn nhưng bao trùm đầy đủ chi tiết và nhấn mạnh các chủ đề năng suất cao thường xuất hiện trong các kỳ kiểm tra và thi hết môn, thi tốt nghiệp và thi nội trú và sẽ thực sự giúp ích cho quá trình tư duy của mỗi học viên.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY