+ Được ủng hộ bởi các sinh viên Y khoa cho sự cấp tiến và phong cách lôi cuốn, Harpers Illustrated Biochemistry là tham khảo cần thiết để ôn thi USMLE và là tham khảo độc lập tốt nhất để học và hiểu sinh hóa trong mối tương quan chặt chẽ với Y học lâm sàng.

+ Đạt được sự hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý của Sinh hóa học trong mối liên quan của chúng với Y học lâm sàng.

+ Ấn bản thứ 31 của Harpers Illustrated Biochemistry kết hợp các hình minh họa đầy màu sắc với thông tin súc tích ngắn gọn về các bệnh lý sinh hóa và thông tin lâm sàng. Sử dụng các ví dụ lâm sàng phong phú, Harper giới thiệu một công cụ đánh giá rõ ràng, súc tích về các kiến thức cơ bản của sinh hóa học mà mọi sinh viên phải hiểu để đạt được thành công trong trường Y khoa

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY