+ Bộ tài liệu tổng hợp những mindmap nội khoa của Học Viện Quân Y do tác giả Thái Hưng K40 HVQY biên soạn.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY