+ Một phiên bản mới của nhan đề nổi tiếng và bán chạy nhất , The Royal Children’s Hospital Melbourne Paediatric Handbook 9th Edition.

+ Là một hướng dẫn ngắn gọn và thiết thực để quản lý các rối loạn phổ biến và nghiêm trọng trong nhi khoa .

+ Có liên quan đến y tế , điều dưỡng và các lĩnh vực có liên quan.

+ Đây là cả một nguồn hữu ích để sửa đổi và hướng dẫn hữu ích để quản lý lâm sàng và nhanh chóng đưa ra quyết định tại điểm chăm sóc.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY