Jones & Bartlett Learning 2018 Cẩm nang Thuốc của Y tá là tài liệu tham khảo về thuốc điều dưỡng cập nhật, thiết thực và dễ sử dụng nhất. Được cập nhật hàng năm, nó cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về hàng trăm loại thuốc từ A-Z. Được viết theo phong cách đơn giản, thể hiện ngôn ngữ của bạn theo thuật ngữ bạn sử dụng hàng ngày, nó cung cấp các mục nhập về thuốc được định dạng nhất quán và ngắn gọn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. 

Sổ tay Thuốc dành cho Y tá năm 2021 bao gồm: Danh mục tất cả các tên thuốc gốc, tên thương mại và thuốc thay thế 

* Các loại hóa chất và liệu pháp, danh mục rủi ro khi mang thai của FDA 

và lịch trình các chất được kiểm soát * Chỉ định và liều lượng, cũng như thông tin về lộ trình, thời gian khởi phát, đỉnh và thời gian * Tính không tương thích và chống chỉ định 

* Tương tác với thuốc, thực phẩm và hoạt động * Phản ứng có hại 

* Cân nhắc điều dưỡng, bao gồm các điểm giảng dạy chính cho bệnh 

nhân 

* Minh họa cơ chế tác dụng – Cảnh báo và phòng ngừa  

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD