Cẩm nang Thuốc của Y tá 2022 là tài liệu tham khảo về thuốc điều dưỡng cập nhật, thiết thực và dễ sử dụng nhất. Được cập nhật hàng năm, nó cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về hàng trăm loại thuốc từ A-Z. Được viết theo phong cách đơn giản với thuật ngữ dễ tiếp cận, nó cung cấp các mục thuốc ngắn gọn và được định dạng nhất quân được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Sổ tay Thuốc dành cho Y tá năm 2022 bao gồm: • Danh mục tất cả các tên thuốc gốc, tên thương mại và thuốc thay thế . Các loại hóa chất và liệu pháp, danh mục rủi ro khi mang thai của FDA và lịch trình kiểm soát chất . Chỉ định và liều lượng, cũng như thông tin về lộ trinh, thời gian khởi phát, đỉnh và thời gian • Tỉnh không tương thích và chống chỉ định – Tương tác với thuốc, thực phẩm và hoạt động • Phản ứng có hại • Cân nhắc về điều dưỡng, 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD