Chương trình đào tạo đại học y đòi hỏi phải luôn luôn cập nhật kiến thức của y học hiện đại đồng thời phải có khối lượng kiến thức phù hợp với chương trình đào tạo chuẩn hoá. Cả hai yêu cầu cơ bản trên đòi hỏi phải có những tài liệu giáo khoa phù hợp với những giai đoạn mới trong quá trình cập nhật kiến thức và tiêu chuẩn hoá đào tạo đại học. 

Tập sách giáo khoa Bệnh học ngoại của Bộ môn Phẫu thuật lồng ngực- HVQY đã được xuất bản lần đầu tiên năm 1989. Đã hơn 10 năm trôi qua, các kiến thức trong tập sách đó dần dần tỏ ra không đáp ứng dủ với yêu cầu cập nhật kiến thức y học hiện đại và với nội dung chương trình đào tạo đại học y của Học viện Quân y hiện nay. Chính vì vậy cần thiết phải có một tập sách giáo khoa Bệnh học ngoại khoa mới của Bộ môn phẫu thuật lồng ngực dành cho đào tạo bậc đại học, đáp ứng được yêu cầu cập nhật kiến thức hiện đại và phù hợp với chương trình đào tạo hiện nay của Học viện Quân y. 

Tập sách Bài giảng bệnh học ngoại khoa lồng ngực, tim mạch, tuyến giáp dùng cho đào tạo bậc đại học của Bộ môn Phẫu thuật lồng ngực-Học viện Quân y được xuất bản lần này là để đáp ứng yêu cầu cấp thiết nói trên. Đây là một cố gang lớn của các đồng chí giảng viên trong Bộ môn Phẫu thuật lồng ngực và các cơ quan liên quan của Học viện Quân y. Chúng tôi xin giới thiệu và mong rằng tập giáo trình này sẽ được sử dụng tốt trong giảng dạy. Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đồng nhiệp để tập giáo trình này được hoàn chỉnh hơn trong những lần xuất bản sau. 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD