Các đường mổ ngón chân  

Đường vào khớp bàn ngón chân cái. 

Tiếp cận với các khớp của ngón chân còn lại 

Xương gót 

Đường vào phía trong 

Đường vào phía ngoài 

Đường vào hình chữ U 

Đường vào kiểu Kocher ( cong hình chữ L), 

Khối xương cổ chân và khớp cổ chân 

Đường trước ngoài. 

Kĩ thuật . 

Đường phía trước… 

Đường Kocher bên ngoài vào cổ chân và khối xương cổ chân. 

Đường mổ sau ngoài vào khớp cổ chân 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD