Trang xin chia sẻ đến mọi người tập tài liệu bài soạn tốt nghiệp rất giá trị. Tài liệu biên soạn tiếp cận triệu chứng cụ thể và định hướng chẩn đoán, xử trí phù hợp. Lồng ghép kiến thức giải phẫu, sinh lý liên quan đến vấn đề triệu chứng được đề cập.

Bộ tài liệu này bao gồm 14 bài soạn khác nhau, tương ứng các cách tiếp cận triệu chứng lâm sàng thường gặp. Mọi người có thể xem và tải tài liệu này ngay sau đây.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY