Hôm nay, Trang xin tiếp tục chia sẻ đến mọi người tài liệu mới. Hướng Dẫn Sử Dụng Kháng Sinh Dự Phòng phiên bản 2019 của bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu khá ngắn gọn. Bao quát kiến thức, cập nhật những thay đổi mới nhất trong việc sử dụng kháng sinh dự phòng. Mọi người có thể xem tham khảo và tải tài liệu này ngay sau đây.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY