THÔNG TIN SÁCH:

Tác giả: ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản: ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: THUỐC & DƯỢC HỌC

Giáo trình pháp chế dược dùng cho đối tượng đào tạo: DSĐH chính quy năm thứ 3, DSĐH hệ văn bằng hai năm thứ 2, DSĐH hệ liên thông năm thứ 2. – Trường ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh : Bộ môn Quản lý dược, 2015.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY