Cơ chế bệnh sinh ho ra máu 

Vai trò của chụp cắt vớp vi tính trong đánh giá vị trí xuất huyết, nguyên nhân , bản đồ mạch máu 

Vai trò can thiệp mạch hình ảnh DSA, hiệu quả , điều trị , vấn đề tái phát 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD