Cuốn sách này là ấn bản thứ hai được cập nhật và sửa đổi đầy đủ của một văn bản rất thành công, trong đó một khái niệm mới về khai thác tri thức, dựa trên việc giải thích và chuyển giao tri thức can thiệp của các chuyên gia, đã được thực hiện. Chương trình đào tạo chuyên dụng được đặt ra sẽ phục vụ nhu cầu của tất cả những người điều hành can thiệp, cho dù là bác sĩ tim mạch, bác sĩ phẫu thuật mạch máu, chuyên gia mạch máu hay bác sĩ X quang, giúp họ đạt được trình độ chuyên môn nhất quán trong toàn bộ các can thiệp dựa trên ống thông. 

Kỹ năng của người điều hành – và đặc biệt là kỹ năng ra quyết định và chiến lược – là những yếu tố quan trọng nhất đối với kết quả của các can thiệp tim mạch dựa trên ống thông. Hiện tại, những kỹ năng như vậy thưởng chỉ được phát triển bằng phương pháp thử và sai theo kinh nghiệm. Phương pháp giảng dạy, đào tạo và học tập rõ ràng được áp dụng trong cuốn sách này cho phép chuyển giao nhanh chóng kiến thức can thiệp và cho phép các nhà điều hành cá nhân thương lượng các đường cong học tập dốc và có được các kỹ năng phức tạp một cách hiệu quả cao. Do đó, nó sẽ cung cấp hỗ trợ vô giá trong việc đáp ứng thành công những thách thức của chăm sóc tim mạch hiện đại. 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD