Với các hình minh họa màu xuyên suốt, cuốn sách này phân tích những tác động mà việc cấy ghép và ức chế miễn dịch có thể gây ra cho bệnh nhân. Thảo luận về nhiều biến chứng có thể xảy ra sau ghép thận, nguồn thông tin này là bắt buộc đối với bất kỳ ai chăm sóc bệnh nhân hồi phục sau loại thủ thuật này. 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD